Location of Klonowy Dwór

 

Location of Kiełkuty

Contact us

KACZKAN ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ (KACZKAN WOOD MANUFACTURING COMPANY)
JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA (GENERAL PARTNERSHIP)

KLONOWY DWÓR 14-330 MAŁDYTY

TAX IDENTIFICATION NUMBER NIP 741-000-48-34
NATIONAL BUSINESS REGISTRY NUMBER REGON 510029049

The Company registered in the District Court in Olsztyn, VIII Economic Division of the National Court Register (KRS) under the number 0000081063 

Production facility in Klonowy Dwór

Klonowy Dwór, 14-330 Małdyty 

Secretariat:

Tel. 89 758 19 00
Fax 89 758 50 51
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl

Sales department:

Tel. Dział sprzedaży 89 758 19 03
Fax Dział sprzedaży 89 758 19 02 

 

Customer service:

Grzegorz Pysera

e-mail: g.pysera@kaczkan.pl

kom. +48 664 729 443

 

Radosław Stefanowicz

e-mail: r.stefanowicz@kaczkan.pl

kom. +48 664 748 203

 

Promotion department:

Kamila Kaczkan

e-mail: k.kaczkan@kaczkan.pl 

Production facility in Kiełkuty:

Kiełkuty, 14-330 Małdyty

Secretariat:

Tel: 89 758 50 47
Fax: 89 758 50 48
e-mail: zaklad-kielkuty@kaczkan.pl

Send a copy to my e-mail address
Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.kaczkan.pl pozyskanych na podstawie Państwa zgody, jest:
„KACZKAN” Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka jawna w Klonowym Dworze,
adres: Klonowy Dwór, 14-330 Małdyty , tel.: 89 758 19 00
2. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody jednakże niezbędnej do przetworzenia zapytania przez Administratora..
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Pana/Panią cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych przed jej cofnięciem.
5. Cofnięcie zgody może nastąpić pisemnie na adres Administratora danych osobowych tj. Klonowy Dwór, 14-330 Małdyty lub poprzez e-mail: kaczkan@kaczkan.pl . Przykładowy wzór odwołania zgody zamieszczony jest poniżej:
„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym cofam moją zgodę na przetwarzanie przez „KACZKAN” Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka jawna w Klonowym Dworze moich danych osobowych wysłanych w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie internetowej www.kaczkan.pl
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze naszych systemów teleinformatycznych
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
8. Dane osobowe będą przechowywane przez:
a) Czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, po czym dane zostaną usunięte
b) do momentu cofnięcia zgody
Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

zobacz pełną informację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez „KACZKAN” Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka jawna w Klonowym Dworze, w związku z wysłaniem zapytania poprzez niniejszy formularz kontaktowy. *

* Required fields